HT101 2-day Hintok River Kwai Tented Camp

แพ็กเกจ

ไฮไลท์:

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Tented Camp
7,600 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักหินตกริเวอร์แคมป์ 1 คืน พร้อมอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน)
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวดังปรากฏในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากสิ้นสุดทัวร์ หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพคเกจ :

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 7,600 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 5,700 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

 

กำหนดการ

 1. วันแรกพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานสัมพันธมิตร สะพานข้ามแม่น้ำแคว ช่องเขาขาด หินตกริเวอร์แคมป์
  06.00ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าที่สู่พัก ณ หินตกริเวอร์แคมป์ สำหรับนักท่องซาฟารีที่มีหัวใจใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติพักผ่อนนอนเต้นท์ที่มีระดับสไตล์อาฟริกัน สะดวกสบายด้วยที่พักเตียงคู่/เตียงเดียวห้องน้ำในตัว เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  19.00รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หินตกริเวอร์แคมป์
 2. วันที่สองหมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน, ขึ้นรถไฟชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  06.00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น
  07.00บริการอาหารเช้า
  09.00เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือหางยาว ก่อนนำท่านเดินชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ
  11.00ลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือ
  11.40บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00ขึ้น รถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Explore Other Packages

แพ็กเกจ

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
แพ็กเกจ

HT101 2-day Hintok River Kwai Tented Camp

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Tented Camp
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HT102 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai Tented Camp & Local Experience

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai Tented Camp & Local Experience
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HT202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai River Camp & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai River Camp & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่,ถ้ำละว้า, เรียนทำอาหารไทย ,หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HJ102 3-day River Kwai History & Local Experience

 • 3-day River Kwai History & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass-Historical Tented Camp and River Kwai Jungle Rafts-Floating hotel since 1976, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HF102 3-day Historical Tented Camp & Local Experience

 • 3-day Historical Tented Camp & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass and The FloatHouse River Kwai, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HR102 3-day River Kwai History & Botanical Riverside

 • 3-day River Kwai History & Botanical Riverside
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass-Historical Tented Camp and River Kwai Resotel-Botanical Riverside Resort, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HTP402 3-day River Kwai History & Hot Spring

 • 3-day River Kwai History & Hot Spring
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass and Home Phutoey River Kwai, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

Wedding Package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง