Hintok River Camp

กิจกรรมกลุ่ม

งานรื่นเริง ประชุม สัมนา กิจกรรมองค์กร

เราได้ทำการต้อนรับแขกผู้มาพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับงานสำคัญๆ ต่างๆ เช่น

  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • งานแต่งงาน
  • การถ่ายทำรายการบันเทิงและสารคดี
  • ดินเนอร์รอบกองไฟ
  • กิจกรรมสร้างความสามัคคี
  • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  • การท่องเที่ยงเที่ยวสำหรับกลุ่มโรงเรียน

แกลเลอรี่ภาพ

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
BOOK NOW