Hintok River Camp

วัฒนธรรมท้องถิ่น

เรามีการส่งเสริมชีวิตของชาวท้องถิ่นและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเราจะจ้างชาวบ้านและสอนการทำงานบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อที่แขกผู้เข้าพักจะได้รับความรู้สึกที่ดีรวมถึงใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องที่ โดยเรามุ่งหวังที่ชาวบ้านเหล่านั้นจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้แม้การศึกษาจะไม่สูง

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง