Hintok River Camp

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นความมุ่งมั่นของเรามาตลอดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคอยให้ความรู้กับผู้อื่น เราสร้างโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ในขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงาน เราช่วยชาวบ้านซ่อมแซมและดูแลที่อยู่อาศัยซึ่งจะคอยปกป้องพวกเขาจากโรคมาลาเรีย รวมถึงการบริจาคสิ่งของต่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อที่ชีวิตของพวกเขาจะได้ดีขึ้น

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
BOOK NOW