D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

แพ็กเกจ

ไฮไลท์:

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
2,300 บาท

ค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2.300บาท
 • เด็ก ราคาท่านละ   2,300 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • อาหารกลางวัน
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์  ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

กำหนดการ

 1. 06.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้า เมื่อเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุด จากนั้น เยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนสามแห่งที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งค่ายกักกันเชลยศึก “กาญจนบุรี” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชลยศึกส่วนใหญ่เดินทางผ่านไปที่ค่ายอื่น หน่วยสุสานทหารบก (The Army Graves Service) สร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ดำเนินการย้ายศพจากที่ฝังศพของค่ายต่างๆ ตลอดเส้นทางรถไฟช่วงล่างในฝ่ายไทย หลังจากดำเนินการเผาศพแล้วได้นำอังคารไปฝังที่หลุมฝังศพสองแห่ง สถานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยคณะกรรมาธิการสุสานสงครามแห่งเครือจักรภพ (The Commonwealth war Graves Commission) จากนั้น นำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  11.40 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  ช่วงบ่าย ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อยก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Explore Other Packages

แพ็กเกจ

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
แพ็กเกจ

HT101 2-day Hintok River Kwai Tented Camp

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Tented Camp
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HT102 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai Tented Camp & Local Experience

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai Tented Camp & Local Experience
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HT202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai River Camp & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน River Kwai River Camp & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่,ถ้ำละว้า, เรียนทำอาหารไทย ,หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน,ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
แพ็กเกจ

HJ102 3-day River Kwai History & Local Experience

 • 3-day River Kwai History & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass-Historical Tented Camp and River Kwai Jungle Rafts-Floating hotel since 1976, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HF102 3-day Historical Tented Camp & Local Experience

 • 3-day Historical Tented Camp & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass and The FloatHouse River Kwai, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HR102 3-day River Kwai History & Botanical Riverside

 • 3-day River Kwai History & Botanical Riverside
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass-Historical Tented Camp and River Kwai Resotel-Botanical Riverside Resort, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

HTP402 3-day River Kwai History & Hot Spring

 • 3-day River Kwai History & Hot Spring
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at Hintok River Camp @ Hellfire Pass and Home Phutoey River Kwai, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Mon Temple, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ

Wedding Package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง