HF102 Journey on the River Kwai

RECOMMENDED
PACKAGE

Highlight:

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์ และ เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว

 • 3 วัน 2 คืน
14,000 THB

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,000 บาท
 • ผู้ใหญ่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,850 บาท
 • เด็กอายุ 3-12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ราคาท่านละ 10,500 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักหินตกริเวอร์แคมป์ 1 คืน
 • ที่พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว 1 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฎในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์  ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

กำหนดการ

 1. 06:00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้า ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็นอาคารปรับอากาศ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12:00 เดินทางสู่หินตกริเวอร์แคมป์ พักผ่อนนอนเต้นท์ที่มีระดับสไตล์อาฟริกัน สะดวกสบายด้วยที่พักเตียงคู่ห้องน้ำในตัว เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  ช่วงบ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์
  19:00 รับประทานอาหารค่ำบาร์บีคิวเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 2. 06:00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น ด้วยการขี่จักรยานไปทำบุญตักบาตร (ไม่รวมค่าอาหารถวายพระ) ก่อนกลับมารับประทานอาหารเช้า
  19:00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส ก่อนนำท่านชม ศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ช่วงเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หินตก ในบริเวณหินตกริเวอร์แคมป์ แล้วผ่อนคลายด้วยการนวดไทย (มีค่าใช้จ่าย) หลังจากนั้น เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือหางยาว ไปยังเรือนแพจังเกิลราฟท์ สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชะอุ่มตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ก่อนนำท่านเดินชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ บริการอาหารกลางวัน ณ เรือนแพจังเกิลราฟท์ ก่อนนำท่านล่องเรือหางยาวเข้าพักที่ เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
 3. 07:00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น ด้วยอาหารเช้าหอมกรุ่น
  11:00 เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือหางยาว เดินทางสู่ท่าเรือ
  11:40 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13:00 ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14:30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18:00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Explore Other Packages

RECOMMENDED
PACKAGE

HF102 Journey on the River Kwai

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์ และ เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
PACKAGE

HTP402 River Kwai Soft Adventure

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว พายแคนูชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์ และ โฮมพุเตยริเวอร์แคว
PACKAGE

HT202 River Kwai Nature Retreat

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า เรียนทำอาหารไทย นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
PACKAGE

HT102 River Kwai Tented Camp

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
PACKAGE

HT101 River Kwai Tented Camp

 • 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์
PACKAGE

HJ102 Journey on the River Kwai

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักหินตกริเวอร์แคมป์ และเรือนแพจังเกิลราฟท์
PACKAGE

D100 One Day River Kwai Easy

 • 1 วัน
 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
BOOK NOW